Vstúpte do eshopu

Svadobné hry

 

Metlový tanEC

Treba mať viac tanečných párov. Vtedy príde prvý družba s metlou a tancuje s ňou pokiaľ hrá hudba. Keď prestane hudba hrať, odhodí metlu a schytí okolo pása prvú ženu, ktorá je najbližšie. Pár bez partnerky si musí zodvihnúť metlu, aby s ňou tancoval keď začne hudna znovu hrať. A takto dokola. Podstatou metlového tanca je vymieňanie si partneriek počas tanca a kto tancuje s metlou musí zakaždým, keď prestane hrať hudba, pustiť metlu na zem a uchytiť tanečnicu inému tanečníkovi.

 

 

 

 

 

 

Metlový tanec pri stoličkách

Stoličky poukladáme do kruhu v strede parketu. Stoličiek je o jednu menej ako párov. Prvý družba si vezme do ruky metlu a ostatné tanečné páry sa postavia zadkami k stoličkám, aby bolo vidieť, že jedna stolička chýba. Keď prestane hudba v ktorejkoľvek časti piesne hrať, tak v tej chvíli si tanečné páry rýchlo musia sadnúť na stoličky. Jeden tanečník ostane stáť mimo stoličky. Prvý družba mu odovzdá metlu, aby s ňou tancoval a vezme do tanca jeho partnera. Dve stoličky sa odložia a začne znovu hrať hudba. Takto to pokračuje, pokiaľ na parkete nezostane jeden pár a jeden tanečník s metlou. To sú víťazi metlového tanca.

 

 

Valčekový tanec v kruhu

Starejší začne tancovať s valčekom medzi kolenami a bez pomoci rúk ho odovzdá ďalšiemu tanečníkovi alebo tanečníčke v kruhu. Ten kto má valček medzi kolenami, musí ho odovzdať bez pomoci rúk skackajúc alebo tancujúc medzi kolená ďalšieho tanečníka. Takto si valček podávajú tanečníci pokiaľ neskončí tanečné kolo alebo nie je vyhlásený koniec valčekového tanca. 

 

 

 

Skúška ženáčov - had za škatuľou

Prvá družica drží pred sebou starú papierovú škatuľu. Všetci ženáči sú vyzvaní, aby sa postavili do radu za prvú družicu so škatuľou v predpažených rukách. Držia sa za boky jeden za druhým, čím vytvoria hada. Had tancuje pomedzi stoly. Tanečníci vyhadzujú nohami do prava a do ľava, tak ako predtancováva prvá družica. Keď dotancujú, príde družica k starejšej a odovzdá jej papierovú krabicu – škatuľu. Starejšia oznámi: No teda chlapi, že sa vám chcelo behať za touto starou škatuľou!

 

 

 

Klobúkovy tanec

K tejto hre je potrebné mať toľko klobúkov, koľko chlapov starejší vyberie na tanec. Muži sa postavia do kruhu, na hlavy si nasadia klobúky a chytia sa za ramená. Začne hrať hudba a chlapi si prekladajú klobúky z hlavy na hlavu. Hudba postupne zrýchľuje. Komu padne klobúk, vypadne z kola von. Kto zostane posledný, vyhráva tanec s nevestou alebo dostane malú odmenu.
 

 

 

 

 

 

Tancovanie v kruhu podľa rokov manželstva

Všetci tancujú v kruhu a do stredu kruhu sa postupne vyzvú tancovať manželia, ktorí su spolu menej ako 5 rokov, ktorí sú manželmi od 5 do 10 rokov a pod.
 

 

 

Balónikový tanec

Tancuje sa v pároch. Ženy si na nohu priviažu balónik. Chlapi majú pri tanci za úlohu nohou prasknúť balón okolo tancujúcim párom ale zároveň tancovať so svojou partnerkou.

 

 

  balonikovy tanec

 

 

 

Pripíjanie si podľa mesiacov narodenia

Starejší vyhlási nejaký mesiac, napr. január. Na parket prídu s pohárikom všetci narodení v januári. Zaspievajú si spoločne nejakú pesničku a pripijú si na zdravie. Takto sa postupne vystriedajú všetky mesiace.

 

 

  svadobny pripitok

 

 

 

Skúška súladu v nastávajúcom manželskom živote

Do stredu parketu si chrbátom ku sebe sadnú na dve stoličky mladomanželia. Starejší ich požiada o vyzutie obidvoch topánok. Nevesta si vymení jednu topánku so ženíchom tak, aby obaja mali dve rôzne topánky. Starejší im dáva otázky týkajúce sa hospodárenia v ich budúcej spoločnej domácnosti. Napr. „Kto bude prať?“. Podľa odpovede budú mladomanželia dvíhať jednu alebo druhú topánku. Keďže sú obrátení k sebe chrbtom, nevidia akú topánku zdvihne ten druhý. Keď zdvihnú obaja rovnakú topánku, tak majú bod. Ďalšie možné otázky: „Kto bude chodiť na nákupy?“, "Kto bude platiť účty?", "Kto bude prebaľovať deti?", "Kto bude umývať okná?" a pod. Do otázok sa môžu po prihlásení a vyzvaní starejším zapojiť aj ostatní svadobní hostia.
 

 

 

 

Manželský rozsudok

Do stredu miestnosti dá družba dve stoličky a pred ne stôl. Traja družbovia sa oblečú ako sudcovia. Na stoličky posadia ženícha a nevestu. Prídu k stolu, položia naň fascikel a hlavný sudca (prvý družba) prečíta vymyslený rozsudok. V zmysle, že ženích i nevesta sú vinní z toho, že zapreli svoju slobodu. Po rozsudku odvedie tribunál ženícha s nevestou k stolu a odovzdá im tento text napísaný na vycifrovanom papieri s pečaťou, na spodnej strane ktorého je na trikolórovej stužke zavesená hrkálka, cumlík a drevená vareška.

 

 

 

Hľadanie nevesty

V tejto hre hľadá ženích nevestu podľa nohy, zadku, ruky, ucha a pod. Starejší zaviaže ženíchovi oči šatkou. Ženy, prípadne aj muži dobrovoľníci, sa postavia do radu a ženích musí hľadať nevestu hmatom (dá sa to spraviť aj opačne, nevesta môže hľadať ženícha).

 

 

 

 

Sťahovanie podväzku

Starejší zavolá na parket mladomanželov. Ženíchovi zadá úlohu: “chceme ťa XY vyskúšať aký budeš náruživý manžel. Vrhol si sa do manželskeho života a všetci potrebujeme vedieť aký si chlap. Predstav si, že si sa stavil s kamarátmi, že budeš nosiť ruky 24 hodín vo vrecku bez toho, aby si ich z vrecka vytiahol. Rozhodol si sa čestne pristúpiť k stávke a úlohu splniť. Prídeš domov a tam ťa čaká milujúca manželka. Dostanete chuť na milovanie. Teraz nám ukáž ako dokážeš bez pomoci rúk povyzliekať svoju manželku. My vieme, že nevesta má na nôžke šťastíčko - modrú čipku. Bez pomoci rúk ju z toho šťastíčka povyzliekaj!" Nevesta vyloží nohu na pripravenú stoličku. Ženích si dá ruky do vrecák a pomocou úst stiahne čipkovaný podväzok z nohy (cez obutú topánku). Starejší to komentuje. Keď sa mu to podarí, tak si mladí dajú bozk a zatancujú si spolu.
 

 

 

Krčenie obrúska

Je to hra s erotickým nádychom. Dámy pohybmi svojho pozadia bez pomoci rúk čo najviac krčia obrúsok na pánskych stehnách.

 

 

 

Čítajte ďalej:  Na čo treba myslieť pri svadbe

 

Objednávky na skúšanie
svadobných šiat.

+421 905 453 666

Svadobné centrum Valentíny

Veža Orion,
2. poschodie
Nám. Matice slovenskej
Dubnica nad Váhom

Všetky kontakty