Obchodné podmienky 

Prevádzkovateľ stránky  Ing Jozef Jakúbek

Nový prevádzkovateľ stránky

Erika Linderová-Svadobné Centrum Valentíny

Sídlo :01852 Pruské 182

IČO. 44656831
DIČ: 1045923054

Zapísaný v živnostenskom registri 1.3.2009

Okresný úrad Trenčín,číslo živnostenského registra 240-19404

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná išpekcia Trenčín, Hurbanova 59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prevádzka: Svadobné Centrum Valentíny
Adresa: Námestie Matice Slovenskej ,veža ORION, Dubnica nad Váhom
IČO. 44656831
DIČ: 1045923054

mobil  0905453666

1. Objednávky

- objednávky prijímame prostredníctvom nákupného košíka e-obchodu,nieje nutná registrácia

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

www.centrumvalentiny.sk, mailom alebo telefonicky

- každá objednávka musí obsahovať celé meno objednávateľa, kompletnú fakturačnú a poštovú adresu, telefonický kontakt, poprípade e-mail, názov tovaru, počet kusov, farbu, poprípade veľkosť, spôsob platby a doručenia

- po odoslaní objednávky Vám zašleme informáciu o jej prijatí na Váš e-mail ,ktorú si poriadne prečítajte a skontrolujte ,počet kusov ,alebo čo ste vpísali do poznámky /komentár ku objednávke/.Pokiaľ v objednávke ,ktorá Vám príde na kontrolu niečo chýba okamžite a bezodkladne nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.

- dodatočné sťažnosti na objednávku ,ktorú ste si neskontrolovali nieje možné uplatniť a požadovať náhradu.

-najnižšia hodnota elektronickej objednávky je 10€, nižšiu hodnotu objednávky neakceptujeme.

za nižšiu hodnotu je možné nakúpiť len osobne vo Svadobnom centre Valentíny v kamennej predajni Dubnici nad Váhom, ul.Školská 388/4 .1poschodie


-pokiaľ Vám nepríde na e-mail informácia o prijatí, objednávka nieje zaregistrovaná

/informácie chodia automaticky/
- v prípade, že tovar nie je na sklade, zašleme Vám informáciu o dodacej dobe

- objednávky vybavujeme v termíne od 7 do 30 pracovných dní, pri objednávke na zákazku môže byť dodacia doba upravená po dohovore so zákazníkom

- na základe tejto informácie budeme považovať Vašu objednávku za záväznú

- objednávka je záväzná 

-Neprevzatie objednaného tovaru a vrátenie tovaru SL.poštou na našu adresu je povinný zákazník uhradiť v plnej výške poštovné +poštovné ked sa tovar vracia.Pokiaľ ide o tovar na objednávku/to je mená ,dátum a iné./ je zákazník povinný zaplatiť v plnej hodnote aj ,ked tovar neprevezme+poštovné.

Pri neprevzatí a neuhradení poštovného bude pohľadávka postúpená vymáhačskej spoločnosti ,ktorej budete musieť zaplatiať ich trovy.

2. Platobné podmienky

Platbu je možné realizovať:

- na dobierku pri preberaní zákazky na pošte

- dopredu prevodom na účet (tovar bude následne zaslaný ako cenný balík)

- v hotovosti pri osobnom odbere v Svadobnom centre Valentíny v Dubnici nad Váhom

- pri nákupe tovaru na objednávku nad 150€, požadujeme od klienta pred

objednaním tovaru zaplatiť zálohovú faktúru vo výške 50% alebo 100% výslednej sumy


3. Spôsob doručenia

- Objednaný tovar Vám zašleme Slovenskou poštou na Vami uvedenú adresu na dobierku ,alebo ako cenný balík pri platbe na účet vopred.Cena poštovného Vám bude vždy oznámená vopred . Balíky sú poistené.Balík krehký je poistený a označený ako krehký.

Poštovné a balné na balík si účtujeme podľa veľkosti a váhy máte na výber

dodanie na poštu 6€

dodanie domov    8€

,za tovar posielaný ako list sa účtuje 4€  -  5€  podľa váhy a veľkosti o cene budete vopred informovaný

Balíky označené ako krehké máte na výber poštovné

dodanie na poštu   7€

dodanie domov      9€

.Kuriér 8-10€ Pri odbere tovaru väčšej váhy cena dobierky bude oznámená vopred ,E-mailom,alebo telefonicky.


- Po dohode s klientom je tovar možné zaslať kuriérskou službou cena je podľa druhu a váhy  tovaru  oznámena vopred.


4. Ceny

- Pri každom tovare je uvedená jeho predajná cena. Týmto si vyhradzujeme právo aktualizovať tieto ceny podľa pohybu cien výrobcou, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu € /eura/ voči iným zahraničným menám.

- Ceny sú uvedené s DPH.

- Ceny nezahŕňajú poštovné a balné, poprípade poistenie.

- Číslo slovenského bankového účtu: Slovenská Sporiteľna

Číslo účtu/kód: SK 7909  000 000 000 1818 68537

BIC :                GIBASKBX


- 5. Reklamačné a storno podmienky

- Každá prijatá on-line alebo telefonická objednávka je považovaná za záväznú. Storno objednávky je možné zaslať e-mailom na našu adresu najneskôr do 12 hodin od prijatia objednávky.

- Tovar, ktorý reklamujete je potrebné vrátiť kompletný, spolu s daňovým dokladom. V prípade zistenia výrobnej vady Vám tovar vymeníme alebo vrátime peniaze v plnej hodnote. Nevracia sa cena poštovného a balného.

- Za tovar je zodpovedná spoločnosť , po dobu jeho prevzatia zákazníkom. V prípade prevzatia tovaru na pošte alebo od kuriéra a nevyužitie okamžitej kontroly obsahu balíka a jeho neporušenia počas prepravy nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ. Dodávateľ nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť. Balíky so službou "krehké" je potrebné skontrolovať hneď na pošte, inak nebude možné uplatniť reklamáciu. Reklamácia sa spisuje na pošte.

- Tovar vyrobený na zákazku to je( meno,dátum a iné) je nevratný.

- Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu Erika Linderová,01852 Pruské 182
  
- Zásielky na dobierku nepreberáme.!!!

 - Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu vrátiť alebo vymeniť objednaný tovar 
          do 14 pracovných dní

-         Tovar, ktorý reklamujete je potrebné vrátiť kompletný, nepoškodený a 
          nepoužitý, spolu s daňovým dokladom. V prípade zistenia výrobnej vady 
          Vám tovar vymeníme alebo vrátime peniaze v plnej hodnote. Nevracia sa       
         cena poštovného a balného.

  -          Náklady spojené s vrátením stornovaného tovaru znáša kupujúci

- zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

6. Záruka a servis

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou(alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru.

Záverečné ustanovenia


a) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje ustanovenia, všeobecných obchodnýchpodmienok, platných v deň odoslania objednávky.

b) Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.6. Veľkoobchod

- Podmienky spolupráce pre odberateľov a distribútorov Vám zašleme mailom. Kontaktujte nás prosím na adrese firmaj.j@centrum.sk

- Veľkoobchodná ponuka našej spoločnosti je určená svadobným agentúram a salónom, poprípade iným predajcom podobného sortimentu. Na vyžiadanie Vám zašleme elektronický katalóg našich produktov spolu s veľkoobchodným cenníkom a odporúčaným maloobchodným cenníkom. V žiadosti nezabudnite uviesť názov spoločnosti, kontaktné údaje a IČO.

7. Osobné údaje a ich ochrana GDPR

-. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
-. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
-. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.122/2013Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
-. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení.

Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomnou formou odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s Vami.

 • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky a za účelom:

 • vystavenia daňového dokladu – faktúry,
 • doručovania tovaru a identifikácie zákazníka,
 • potvrdenia objednávky, platby za tovar, dodania tovaru,
 • evidencie zákazníkov,
 • evidencie zákazníckych objednávok.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje
  • Meno a priezvisko, resp. Obchodný názov
  • Adresa trvalého bydliska, resp. sídla
  • IČO, DIČ, IČ DPH
 • Údaje pre doručenie
  • Meno a priezvisko
  • Adresa doručenia
  • Telefónne číslo príjemcu - pre kuriérsku spoločnosť
 • Kontaktné údaje
  • Telefónne číslo pre potreby komunikácie so zákazníkom
  • Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Predávajúci získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník - kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

 • kuriérska spoločnosť
 • rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Spracúvnie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚč.2016/679 o ochrane fizických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom SR č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.právoplatnosť od 25.5.2018

 

§ 18

 

Spracúvanie osobných údajov bez potreby identifikácie
(1)
Ak si účel, na ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, vyžaduje alebo vyžadoval od prevádzkovateľa, aby identifikoval dotknutú osobu, prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné informácie na zistenie totožnosti dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad s týmto zákonom.
(2)
Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 prevádzkovateľ vie preukázať, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, je povinný ju o tom primeraným spôsobom informovať, ak je to možné. V takých prípadoch sa § 21 až 26 neuplatňujú okrem toho, ak dotknutá osoba na účel vykonania svojich práv podľa uvedených ustanovení poskytne dodatočné informácie umožňujúce jej identifikáciu.
ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 1. Neregistrovaní zákazníci – v našom E-shope umožňujeme nakúpiť aj zákazníkom, ktorí nie sú registrovaní v E-shope (nemajú zriadené svoje elektronické konto)

Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré uvedú vo svojej objednávke, spracúvame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy. Uvedenie osobných údajov označených v objednávke ako *povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.

 1. Registrovaní zákazníci – osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame za účelom registrácie a vedenia ich elektronického konta v E-shope a následne za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

Registráciou v našom E-shope zákazník získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického konta, ktoré obsahuje históriu jeho nákupov. 

 1. Údaje, ktoré získavame zaznamenávaním nákupného správania registrovaných zákazníkov v našom E-shope a údaje získavané analýzou týchto údajov

Tieto údaje o nákupnom správaní obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch registrovaných zákazníkov v našom E-shope, čase jednotlivých nákupoch, kúpnej cene a pod. Nakoľko nevieme rozlíšiť, ktoré údaje možno priradiť nákupom zákazníka pre seba, a ktoré boli uskutočnené v prospech inej osoby, tieto údaje nepovažujeme za osobné údaje konkrétneho registrovaného zákazníka E-shopu. Napriek tomu, pre účely právnej istoty ich spracúvame v rovnakom režime a poskytujeme im rovnakú ochranu, ako keby išlo o osobné údaje priamo registrovaného zákazníka.  

KTO MÁ K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM PRÍSTUP

S Vašimi osobnými údajmi budem nakladať a ako správca  spracovávať predovšetkým ja osobne. Erika Linderová

Správca siete  e-shopu Lemon Lion, s.r.o.
(Športová hala MŠK)
1. mája 1264/9
020 01 Púchov

8. Záverečné ustanovenia

V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.